แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาการจัดดอกไม้สด ( อ.อนุสรณ์ พัฒนพานิช ครู กศน.ตำบลพลับพลา )
1. การจัดดอกไม้สด หมายถึง
การนำดอกไม้ ใบไม้ มาเรียงร้อยอย่างสวยงาม
การนำดอกไม้ ใบไม้ มารวมกันอย่างเป็นระบบ
การนำดอกไม้ ใบไม้ และวัสดุประกอบอื่นๆมาจัดเป็นรูปทรงต่างๆตามกำหนดอย่างสวยงาม
การวางแผนการจัดวางพื้นที่ โดยการนำดอกไม้ ใบไม้และวัสดุอื่นๆ มาผสานให้เกิดความกลมกลืนและเหมาะสม

2. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการจัดดอกไม้
ความสวยงาม
ความถูกต้องของงาน
ความเหมาะสมกับราคา
ความเหมาะสมของสถานที่

3. ดอกไม้ ใบไม้ ชนิดใด ไม่ควร นำมาใช้จัดดอกไม้
กลีบดอกมีรอยยับยู่ยี่
ดอกไม้สีสด ไม่ซีดเซียว
กลีบดอกไม้ไม่หลุดร่วงง่าย
ผิวก้านเรียบสด ไม่มีรอยถลอก

4. ดอกไม้ที่ประดิษฐ์เสร็จแล้ว ควรเก็บรักษาให้ดี ยกเว้นข้อใด
พรมน้ำ
เก็บใส่ถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่น
นำไปไว้ในที่ทึบกันลม
เก็บเข้าตู้เย็นชั้นล่าง

5. การจัดดอกไม้รูปทรงใด เหมาะสมกับการตั้งโต๊ะรับแขก
รูปทรงพัด
รูปทรงกลม
รูปทรงตัวเอส
รูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

6. ดอกปลายสุดของอุบะ เรียกว่าอะไร
ดอกข่า
ดอกตุ้ม
ดอกจำปี
ดอกจำปา

7. การจัดดอกไม้ทรงพัดควรใช้ในงานใด
วางโต๊ะอาหาร
วางโต๊ะรับแขก
วางโต๊ะหมู่บูชา
วางตกแต่งหน้าหีบศพ

8. การจัดดอกไม้ที่ตัดก้านดอกไม้ทุกดอกยาวเท่ากันทั้งหมด เป็นการจัดดอกไม้รูปทรงใด
รูปทรงกลม
รูปทรงตัวเอส
รูปทรงแนวนอน
รูปทรงสามเหลี่ยม

9. การจัดดอกไม้ของไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด
สุโขทัย
อยุธยา
อู่ทอง
กรุงธนบุรี

10. ใครเป็นผู้มีฝีมือในการประดิษฐ์ดอกไม้สดในสมัยสุโขทัย
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์
ท้าวศรีสุนทร
ท้าวสุนารี
นางเกษรวารี

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Comment

Comment:

Tweet

confused smile confused smile

#2 By (49.230.247.46|49.230.247.46) on 2015-07-24 10:42

goodwink

#1 By somchai (103.7.57.18|202.29.196.109) on 2013-07-10 13:07